Contact

over intervisie

Intervisie is een instrument voor professionele en persoonlijke ontwikkeling. Het wordt steeds vaker ingezet binnen organisaties en teams met als doel professionele ontwikkeling en kennis te delen.

structureel

Iedereen heeft er wel eens behoefte aan met collega’s situaties op het werk te bespreken, voor feedback, advies of gewoon eens te horen hoe anderen met een situatie omgaan. Door de waan van de dag komt het hier vaak niet van. Dit nu wordt voorkomen met de structurele inzet van intervisie.

verdiepen van kennis

In verhouding tot andere opleidingen is intervisie een goedkoop. Bijkomend voordeel is dat aanwezige kennis binnen de organisatie wordt gedeeld. Omdat intervisie gestructureerd is en in een vertrouwelijke sfeer plaatsvindt, gaat het dieper en verder dan advies. Probleem bespreking en vragen daarover van collega’s verbreden het perspectief en leiden tot reflectie over persoonlijke denk- en gedragspatronen. Meer bewustzijn van het eigen gedrag en de effecten er van op de omgeving stimuleren de professionele groei wat weer tot uiting komt in de dagelijkse praktijk.

voorwaarden voor intervisie

Er is geen gezagsverhouding, wel worden afspraken gemaakt over doelstelling, aanwezigheid, frequentie en duur. Een groep bestaat uit 5 tot 8 deelnemers, de rol van de gespreksleider wisselt.

  • gemotiveerde deelnemers
  • onderling vertrouwen
  • bereidheid verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen ‘leren’

tijdelijk externe begeleiding

Bij een beginnende intervisiegroep kan een externe begeleider de structuur bewaken en verschillende intervisiemethoden aanbieden. De begeleider trekt zich terug als de intervisiegroep zelfstandig verder kan, gemiddeld is dat na 3 tot 5 bijeenkomsten.