Contact

over opstellingenwerk

wat is het

Bij een opstelling wordt naar het systeem als geheel gekeken en niet alleen naar de persoon met de vraag. Een systeem is een samenstelsel van aan elkaar verbonden of elkaar beïnvloedende elementen. Het zichtbaar maken van de dynamiek binnen het systeem kan helpen (verborgen) belemmeringen te doorbreken.

Een systeem kan de familie zijn, maar ook een organisatie, school of vereniging.

doel

Het doel van familie- of organisatieopstellingen is meer duidelijkheid krijgen over (on)bewuste achtergronden van een vraag. Uitgangspunt is dat de vraag wortels heeft in een systeem.

wat systemisch werk bijzonder maakt

Systemisch werk is ervaren op een intuïtief niveau wat in het systeem aanwezig is, dus niet met het hoofd bedacht. Omdat een opstelling op diep niveau werkt, kan het gepaard gaan met emoties en zelfs fysieke ervaringen.
Opstellingen kunnen inzicht geven in het probleem of een richting aangeven voor het oplossen er van. Een opstelling is een manier om contact te maken met de factoren die aan de basis van het probleem of de vraag liggen.

hoe een opstelling werkt

Een opstelling is altijd ruimtelijk. Mensen krijgen de rol van personen uit het systeem van de vraagsteller (de representanten) en worden in de ruimte opgesteld.
Ook kan er gewerkt worden met objecten. Omdat het praktisch toepasbaar is werk ik in coaching als dit passend is met een tafelopstelling. Tafelopstellingen lenen zich ook goed voor speedcoaching.

oorsprong

De grondlegger van het opstellingenwerk is Bert Hellinger (1925). Na het bestuderen en praktiseren van diverse vormen van therapie, kwam hij hiertoe doordat hij merkte dat thema’s vaak gedurende generaties in relatiesystemen doorwerken.

thema’s die zich lenen voor een (tafel)opstelling

  • geven en nemen,
  • daderschap en slachtofferschap,
  • plek in de organisatie,
  • leiderschap,
  • onbegrepen falen,
  • vertrokken of ontslagen medewerkers

meer weten

Wil je meer weten over de verschillende fasen van een opstelling lees dan hier verder.