Contact

spelen met waardering

meer bereiken met weinig moeite

Als medewerkers zich gewaardeerd en gezien voelen dan draagt dat bij aan een gezond werkklimaat. Het heeft een positief effect op het welzijn, de creativiteit en de productiviteit.

wie wil dat nou niet?

Met deze workshop bieden we in 60 minuten handvatten waarmee iedere deelnemer ervaart hoe een prettig werkklimaat te beïnvloeden. De ervaring leert dat zo’n steuntje in de rug helpt!

door te spelen met waardering

  • zien en ervaren wat het effect is van waardering geven

voor wie

voor teams van 10 tot 15 personen

Dag van de Waardering

Op 2 maart 2011 hebben we meegewerkt aan de Dag van de Waardering, een onderdeel van Seven days of Inspiration. Bij de eerste workshop was ook de pers aanwezig.