Contact

conflict coach

de feiten op een rijtje

  • Ruzies en conflicten kosten jaarlijks 44 miljoen werkdagen!
  • Conflicten eisen 20% van de werktijd van leidinggevenden.
  • Arbeidsconflicten zijn 70.000 tot 100.000 keer per jaar aanleiding voor ziekmelden.
  • Een conflict met een collega of leidinggevende is vaak reden tot vertrek.

ruzie in de tent

Het is heel gewoon dat mensen die een hele dagen met elkaar samenwerken niet altijd dezelfde mening hebben. En dat er onderling wel eens irritaties zijn, dat is ook heel normaal. Het wordt een probleem als die irritaties blijven sluimeren en een soort voelbare spanning geeft. Iedereen lijkt er dan wel bij betrokken, waardoor er maar iets hoeft te gebeuren en de boel escaleert.

draai er niet om heen

Conflicten tussen mensen zijn onvermijdelijk, maar bagatelliseer het niet. Draai er niet om heen, maar zorg dat zo snel mogelijk boven tafel komt wat er echt aan de hand is. Wees open en direct over wat je ziet dat er speelt. Zeg wat de invloed van die spanning is op het werk en wat zich dreigt te ontwikkelen. En vraag wat de betrokkenen zelf nodig hebben.

externe bemiddeling

Bij een slepend conflict kan het voor jou, als leidinggevende, knap lastig zijn afstand te houden en neutraal te blijven. Vaak ben je ook zelf betrokken. Om te voorkomen dat de situatie volledig uit de hand loopt kan een conflict coach worden ingeschakeld. De coach bemiddelt tijdens een gesprek en werkt aan een sfeer waarin partijen weer naar elkaar luisteren en elkaar willen begrijpen én bewaakt ieders eigen verantwoordelijkheid.