Contact

MindMassage

MindMassage is een unieke investering in de mentale gezondheid van werknemers. MindMassage brengt beweging in het brein, draagt bij aan ontspanning en maakt stressbestendiger.

beroepsziekten

Volgens het Centrum voor Beroepsziekten hebben vorig jaar 20.000 mensen een beroepsziekte opgelopen. Dat waren 260 mensen meer per 10.000 dan het jaar er voor. Als veroorzaker hiervan worden in de eerste plaats psychische klachten genoemd. Deze getallen worden ondersteund door onderzoek van het CBS dat uitwees dat 13% van de werkenden kampt met burn-out klachten.

waan van de dag

Vaak is de waan van de dag leidend. Tijd om rustig na te denken is er nauwelijks. Laat staan dat er aandacht is voor reflectie, terugkijken op het effect van een handeling. Aanhoudende prestatiedruk leidt tot mentale en fysieke klachten.

wat is MindMassage

MindMassage is een kort gesprek van maximaal 20 minuten, waarin iemand zijn of haar ‘probleem’ voorlegt. De MindMasseur doet vervolgens interventies die het mogelijk maken de situatie in een breder perspectief te zien. Zo creëert men zelf de ruimte om met een andere bril naar mogelijkheden en oplossingen te kijken.

ontspanning

De ervaring is dat MindMassage ontspanning biedt en bijdraagt aan een gezonder arbeidsklimaat. De frustratietolerantie neemt toe, waardoor de kans op conflicten afneemt. MindMassage is snel en doeltreffend. Het effect is al merkbaar na 20 minuten.

toekomstgericht

De focus van MindMassage ligt bij de mentale werkhouding en de eigen controle daarover in wisselende omstandigheden, positief en negatief. MindMassage is toekomstgericht en concentreert zich op wat het kan worden en niet wat het had moeten zijn.

preventief

De functie van MindMassage is preventief en signalerend.

  • Preventief bij de ondersteuning van medewerkers in het houden van overzicht, plezier in het werk en hun mentale en fysieke gezondheid.
  • Signalerend waar het situaties betreft dat een medewerker eigenlijk al te lang zijn grenzen overschrijdt, het blijkt dat nogal wat werkenden rondlopen met een burnout. Dit tijdig signaleren en gepaste actie zijn geboden om ernstiger voor medewerker én bedrijf te voorkomen.

waarom MindMassage

Omdat het de medewerker snel inzicht in de situatie geeft waardoor er ruimte ontstaat om zelf verantwoordelijkheid te nemen in de richting van een oplossing of verandering. Niet alle problemen worden opgelost in korte tijd, soms is er meer nodig of is andere ondersteuning gewenst.

voorbeeld uit de praktijk

Een bibliothecaris vertelde me terloops dat hij obstakels ondervond bij zijn functioneren. Als hij kans zag een verandering door te voeren in het systeem van archiveren, zou dat de toegankelijkheid enorm verbeteren. Steeds opnieuw stelde hij zijn plan uit. Elke dag kwam er van alles tussendoor, waardoor hij er maar niet aan toe kwam. En daar baalde hij ontzettend van.

Na wat doorvragen zei hij op te zien tegen het commentaar dat hij zou krijgen. Hij bleek telkens onbewust de keus te maken om niets te doen in plaats van iets te doen, omdat hij die confrontatie met collega’s spannend vond. Toen hij dat hardop gezegd had, luchtte dat enorm op. Het gaf hem de moed en het zelfvertrouwen om de uitvoering van zijn plan nu daadwerkelijk op te pakken. Een maand later liet hij mij weten dat ons gesprekje hem had geholpen en dat het nieuwe systeem vrijwel klaar was.

voordelen van MindMassage in bedrijf

  1. preventief voorkomen van werkgerelateerde klachten
  2. tijdig signaleren als andere stappen noodzakelijk zijn
  3. betere omgang met werkdruk
  4. ontwikkeling eigen verantwoordelijkheid
  5. meer plezier in het werk
  6. frustratietolerantie neemt toe
  7. kans op conflicten neemt af
  8. positieve invloed op verzuim

En dan zijn er voor de werkgever nog de fiscale voordelen voor deze preventieve zorg aan medewerkers.

MindMassage in het interventiepakket

MindMassage is laagdrempelig. Het is bij uitstek geschikt om op te nemen in het interventiepakket dat u werknemers aanbiedt om verzuim te voorkomen.

Kennismaken en de mogelijkheden voor uw organisatie te bespreken: